Skip to main content
Vores resultater skyldes
vores medarbejderes indsats

Vores folk

Vores mål er ambitiøse, men med stærke kompetencer og høj faglighed blandt vores medarbejdere tror vi på, at vi nok skal lykkes. For os er det ikke kun resultaterne i marken, der betyder noget, også den enkelte medarbejders udvikling har høj prioritet. Vores medarbejdere har ansvar for egne opgaver, og vi har tillid til deres evner, hvilket giver mulighed for både faglig, men også personlig vækst.

Selvom der til tider kan være stor geografisk afstand mellem de enkelte medarbejdere, så arbejder alle hen mod DLM’s fælles mål. Sammen er vi stærkest.

Find kontaktoplysningerne på vores administration eller driftsledere herunder:

ADMINISTRATION
Hovednummer

Dansk Landbrugs Management


Mobil: 88 33 20 01

E-mail: info@dlm-as.dk


Morten Lund Olesen
Direktør

Dansk Landbrugs Management


Mobil: 40 80 52 60

E-mail: mlo@dlm-as.dk


Christian H. Jørgensen
Fuldmægtig

Dansk Landbrugs Management


Mobil: 51 57 23 12

E-mail: cj@dlm-as.dk


Mads Bryde Nielsen
Økologiansvarlig

Dansk Landbrugs Management


Mobil: 23 84 11 84

E-mail: mbn@dlm-as.dk


Christoffer E. Eriksen
Driftsleder

Oremandsgaard & Lekkende


Mobil: 40 80 52 67

E-mail: cee@dlm-as.dk


Lasse M. Kristiansen
Driftsleder

Vibygaard, Arnakke & Vognserup


Mobil: 29 89 08 53

E-mail: lmk@dlm-as.dk


Jesper M. Hansen
Driftsleder

Kongsdal & Ledreborg


Mobil: 40 80 52 63

E-mail: jmh@dlm-as.dk


Læs mere om