Skip to main content
Vi varetager planteavlen, så du kan fokusere på det, der er værdiskabende for dig

Vores koncept

Sharefarming er et partnerskab med fælles interesse i at optimere driften. De seneste års udvikling har medført et øget fokus på både de økonomiske, strategiske og praktiske fordele ved en sharefarmingsaftale. Med hvad er sharefarmingsaftale?

Sharefarming kan anses som midtpunktet mellem en pasningsaftale og en bortforpagtning. I en pasningsaftale har ejeren 100% risikoen, hvorimod forpagteren har 100% af risikoen ved en bortforpagtning. I et sharefarmingskoncept er vi sammen om at dele risikoen og fælles om at dele fortjenesten.

Fordele ved Sharefarming

Som Danmarks første sharefarming landbrugsdriftsselskab har vi opbygget et solidt fundament og kan tilbyde et velafprøvet og velfungerende sharefarmingskoncept.

Et koncept hvor vi sammen kan tage landbruget til nye højder. Du kan herunder læse om de mange fordele, der er ved en sharefarmingsaftale med os.

Et fælles mål er et godt udgangspunkt for fremtiden

Det unikke ved vores sharefarmingskoncept er splitfordelingen af både omkostninger og fortjeneste. Vores system bygger på en solidarisk fordeling. Denne fordeling sikrer, at begge parter har samme udgangspunkt og samme intentioner om at bidrage ligeligt til udbyttepuljen. Jo større udbytte, desto bedre afkast til begge parter. Sammen aftaler vi de ønskede afgrøder, sharefarmeren stiller jorden til rådighed og DLM bidrager med en teknologisk maskinpark, faglige medarbejdere samt ekspertviden og mange års erfaring.

Bliv en del af fremtiden

Vores rejse er kun lige begyndt og flere ejendomme kan blive en del af DLM’s fremtid. Vi kan tilbyde et velafprøvet og succesfuldt sharefarmingskoncept, der bygger på godt landmandskab, gensidig tillid og mange års erfaring. Ønsker du at høre mere om vores sharefarmingsaftaler, så så tag første skridt og kontakt os for en uforpligtende samtale. Vi varetager planteavlen, så du kan fokusere på det, der er værdiskabende i din hverdag.

Læs mere om