Skip to main content
Vi vil være en af Danmarks førende landbrugs­virksomheder

Vores rejse

Dansk Landbrugs Management blev oprettet i år 2001, da Vallø Stift, Ledreborg og Vibygård gik sammen i et samlet driftsselskab.

Formålet med Dansk Landbrugs Management, i daglig tale DLM, var at skabe et driftsselskab, som ikke kun skulle drive landbrugsjorden på de tre gårde, men også gøre driften mere strømlinet og skabe en rationel drift med stordriftsfordele.

Derudover skulle den daglige administrationen effektiviseres, hvorfor al administration blev samlet ét sted. I dag sidder administrationen fortsat på DLM’s hovedkontor, på Vallø Hovedgård i Køge, og varetager alt fra markplaner, EU-ansøgninger, investeringer etc.

Efter mange års drift af de tre gårde, åbnede DLM op for nye samarbejder i form af totale pasningsaftaler, herunder drift og administration af alle typer landbrug. Dette blev starten på Danmarks første sharefarmingsaftaler.

I efteråret 2013 indgik DLM deres første sharefarmingsaftale, og i 2015 kom yderligere 2 ejendomme til, som fremover skulle drives på lige vis med de oprindelige 3 godser. I årenes løb er flere ejendomme blevet en del af DLM’s sharefarmingskoncept.

I dag drives 12 forskellige ejendomme over det meste af Sjælland. Samlet set driver DLM i dag mere end 5.700 hektar, hvor henholdsvis 2.900 er konventionelt og 2.100 er økologisk landbrugsjord.

Teknologiks, velovervejet & veldrevet landbrug

Selv om vi er glade for udviklingen indtil nu, så har vi stadig store ambitioner for fremtiden. Vi vil ikke kun være Danmarks første, men også Danmarks førende sharefarmings driftsselskab indenfor dansk landbrug. DLM’s fremtidige vækst afhænger af, at vi fortsat forbedrer os. Vi er villige til at opsøge nye muligheder for effektivisering og rationalisering, og vi benytter førende teknologiske løsninger. Den daglige drift skal være velovervejet, og fremtidige løsninger skal vælges på et velargumenteret grundlag. Den praktiske udførsel af markarbejdet skal fortsat udføres med fokus på ansvarlighed, rettidighed og præcision. Kun på den måde kan DLM sikre, at vi leverer veldrevet landbrug med den enkelte ejendom i fokus.

Bliv en del af Fremtiden

Vores rejse er kun lige begyndt og flere ejendomme kan blive en del af DLM’s fremtid. Vi er altid interesseret i nye fremtidige partnerskaber, hvor vi kan tilbyde et velafprøvet og succesfuldt sharefarmingskoncept. Et koncept der bygger på godt landmandskab, gensidig tillid og mange års erfaring. Du kan læse meget mere om vores arbejde med landbruget eller læse mange flere fordele ved vores sharefarmingskoncept her på siden. Hvis du ønsker at blive en del af DLM, er du velkommen til at kontakte os og høre meget mere om, hvad vi kan tilbyde dig. DLM varetager planteavlen, så du kan fokusere på det, der er værdiskabende i din hverdag.

Læs mere om